بیشترین میزان فروش بذر در کشور متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، مهندس محسن نظام دوست ، با اعلام این خبر افزودند طبق آمار ارائه شده از معاونت محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد شرکت در خرداد ماه سال 98 ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی موفق به کسب مقام اول در آمار  میزان فروش بذر در کشور ، گردید. لازم به یادآوری است میـزان فروش بذر آفتابگردان لاکومکا از ابتدای سال جاری تاکنون به مقدار 6 هزار و 103 کیلوگرم بوده که  مقـدار 2 هزار و 138کیلوگرم مربوط به میزان فروش بذر استان خراسان شمالی در خرداد ماه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید