آغاز همایش های تابستانه از شرکت خدمات حمایتی استان البرز

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

حسین زمانی مدیر بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن  ارزیابی شرایط فعالیت تولید کنندگان کود های کشاورزی در استان البرز و حمایت های  سازمان جهاد کشاورزی با اضحار رضایتمندی از شرایط مطلوب موجود،  از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز جناب مهندس ندرلو در برگزاری و هماهنگی این رویداد تقدیر و تشکر بعمل آوردند. این رویداد با مهیمانان ویژه ای  از استان قزوین  جناب مهندس نقی پور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و استان تهران جناب مهندس راه انجام مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همراه بود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید