معرفی منزلت و قابلیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی با اشاره به این موضوع که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس نیازمند منزلت بخشی  وانعکاس قابلیت های شرکت در رسانه ها و فضای مجازی می باشد که در همین راستا روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در تلاش است که منزلت و قابلیت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس  در خصوص حمایت از کشاورزی و رونق تولیدات کشاورزی در استان را به جامعه معرفی کند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید