بصورت دوره ای از کارگزاری های توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بازدید بعمل می آید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 30 مورد بازدید از کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در 9 شهرستان همدان به انجام رسیده است . 

در این بازدیدها مسائل مربوط به انبار و ذخیره انباری ، نحوه انبارداری ، نحوه نمونه برداری از کودهای ارسالی ، صفافی و پارت چینی کودها ، نظافت انبار ، چگونگی توزیع ، تابلوی کارگزاری و قیمت کودها و محل نصب آنها بازبینی می گردد و توصیه ها و تذکرات لازم به کارگزار داده می شود و در کل نحوه عملکرد کارگزار مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

طی بازدیدهای خردادماه ، یک واحد کارگزاری در شهرستان نهاوند بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی و نظم و انضباط انبار ، تا زمان رفع آن به حالت تعلیق درآمد و به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و کارگزاری ابلاغ گردید .

بازدید دوره ای از کارگزاری ها ، به عملکرد بهتر ، رفع اشکالات و نواقص احتمالی آنان کمک کرده و در نهایت رضایت کشاورز را به دنبال خواهد داشت .

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با رصد و پایش دقیق از زمان بارگیری کودهای شیمیائی از مبادی تا انبار کارگزار و تا زمانی که به دست کشاورزان عزیز برسد از ورود کودهای بی کیفیت و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور جلوگیری کرده و کشاورزان نیز با آسودگی خاطر ، نهاده ها را برند معتبر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مورد استفاده قرار می دهند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید