مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از سرعت بخشی در تمدید قرارداد کارگزاری توزیع، کارگزاران تحت پوشش خبر داد

تسریع در تمدید قرارداد کارگزاران استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: تسریع در تمدید قراردادکارگران تحت پوشش سرعت بخشی به فعالیت های تمامی کارگزاران برای تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی موردنیاز بخصوص انواع کودهای کشاورزی در سطح استان مازندران صورت  می گیرد و در این رابطه سعی می گردد کارهای مربوط به تمدید قرارداد کارگزاران به سرعت راه اندازی گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید