تحویل اموال مازاد بر نیاز استان البرز به استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تحویل اموال و اقلام مازاد بر نیاز استان البرز به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: در راستای انتقال این استان به مدیریت مرکز مطالعات و تعیین و تکلیف اموال موجود در البرز مقادیری از اقلام مازاد بر نیاز استان به نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل تحویل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید