انتقال لوازم و ایزار آلات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک :

تعدادی لوازم و ابزارآلات مستعمل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بمنظور استفاده ، به مجتمع شیمیائی آبیک منتقل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید