صادرات 300 هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

در حالی صادرات بخش کشاورزی استان مازندران در یک سال گذشته به رقم قابل توجه 300 هزار تن ارتقاء یافت که افزایش تولید در بخش قابل توجهی از محصولات زراعی و باغی این استان براساس تامین و توزیع کودهای پرمصرف بخش کشاورزی در استان مازندران می باشد که توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در هر سال تامین و توسط 270 کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران تامین می شود. سالانه بیش از 110 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران تامین و توسط 270کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان مازندرانی توزیع می گردد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید