امحاء 30 تن کود تقلبی در استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، 30 تن کود تقلبی با رأی مقامات قضایی استان و هماهنگی های دستگاه های ذیربط در استان زنجان امحاء گردید .آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان افزودند این کودها در سنوات گذشته توسط تیم بازرسی استان کشف و ضبط و بعد از طی مراحل قانونی معدوم گردیدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید