در ادامه نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی

بازرسی و کنترل کیفی مواد کودی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای فرایند بازرسی و کنترل کیفی مواد کودی به جهت تآمین کودهای با کیفیت، کارگروه بازرسی و کنترل کیفی مواد کودی متشکل از نماینده اداره کل تعزیرات استان، نماینده اداره کل اتاق اصناف، نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت، نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم و نماینده موسسه آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی، از فروشگاه های توزیع کننده نهاده های کشاورزی و کارگزاری های توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و شرکت های تولید کننده کود شیمیایی بازرسی و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به آنها داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید