نشست هماهنگی آموزشی کارکنان در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری نشست هماهنگی باموضوع آموزشی ضمن خدمت کارکنان مرتبط با مجموعه جهادکشاورزی در استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبرگفت: این نشست با هدف بررسی و تایید دوره های آموزشی قابل اجرا در طول سال 98 برای کارکنان دستگاه های اجرایی وابسته و پیوسته مرتبط با جهادکشاورزی از جمله کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد و تصمیمات مقتضی در این رابطه اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید