فعالیت 129 کارگزار تعاونی روستایی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از فعالیت 129 کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: کارگزاری های تحت پوشش تحت عنوان تعاونی های روستایی در تمامی 22شهرستان استان مازندران دارای فروشگاه و مراکز عرضه کودکشاورزی می باشد که تحت نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مشغول فعالیت می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید