پرداخت کرایه حمل و نقل در کمترین زمان در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پرداخت کرایه مربوط به حمل و نقل کودهای وارده به استان مازندران در کمترین زمان ممکن در استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با پیگیری های انجام شده پرداخت کرایه های مربوط به حمل نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی از مبادی ، از ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین شده و درسریعترین زمان ممکن پس از انجام مراحل اداری و مالی به حساب رانندگان حمل کننده کود واریز می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید