اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی، باتوجه به لزوم کنتل حساب های میان دوره یی، برنامه ریزی ها جهت این مهم انجام و از تاریخ 23/9/98 در ستاد آغاز خواهد شد.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی، معاملات فصلی تابستان 98 (ماده 169) به سازمان امورمالیاتی ارسال گردید.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی، با توجه به اعلام نرخ جدید کودهای اوره، فسفاته و پتاسه و مسئولیت میدریت امورمالی در کنترل و ثبت نرخ های جدید، تیم های اعزامی از سوی این مدیریت به اس...
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: صورت های مالی یارانه ی سال 1397 به سازمان حسابرسی ارایه گردید و پاسخگویی به حسابرسان سازمان حسابرسی درحال انجام می باشد.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: کارشناسان امورمالی جهت رسیدگی به اسناد استان های فارس، لرستان و هرمزگان اعزام شدند.
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی: با تلاش و پی گیری های مدیریت امورمالی بخشی از یارانه ی سال 1397 وصول شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، آقای مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام داشتند که این شرکت در هفت ماهه ابتدای سال جاری بیش از 1.450.000 تن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت از ابتدای آبانماه سال‌جاری کار پلاک کوبی د...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بخیتاری، ازابتدای سال جاری تاکنون 2039 تن کود سولفات پتاسیم گرانولهازمبادی و انباراستان به 9شهرستان تابعه حمل وبین ک...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بمپور از وضعیت دستگاه های کارنده و زمینهای آماده به کشت کلزا در روستاهای جعفر آباد،نق...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، جلسه الگوی کشت و چگونگی برنامه ریزی ابیاری کردن اراضی با حضور مدیران و کارشناسان شهرستان های زهک ،هیرمندو هامون در ساخ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، کلاس زراعت کلزا با تدریس جناب اقای دکتر فنایی محقق مروج ارشد دانه های روغنی باحضور کارشناسان .روسای مراکز .مسئولین پهن...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بخش کشاورزی یکی از تواناترین بخ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمتایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، در پی بارندگی‌ها ی سال جاری مدیر جهاد کشاورزی گفت :بارش های اخیر موجب تحرک جدی در کشاورزان منطقه گشته وپیش بینی می&zwn...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: برداشت چای ترش از ۲ هکتار سطح زیر...
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: آگهی تمدید مزایده فروش مقدار 936 تن کودهای ضایعاتی و ته انباری طی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : پیرو ابلاغ صورت برداری از کود اوره ، اکیپ همکاران این شرکت جهت صورت برداری به م...