عنوان: مزایده فروش یک باب ساختمان و یک واحد انبار در ارومیه

مهلت دریافت سند: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده