عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 300 هزار تن کود شیمیایی از بندرعباس به اقصی نقاط کشور

مهلت دریافت سند: ۶ فروردين ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری