عنوان: مناقصه حمل و تخلیه 250 هزار تن انواع نهاده ها از پتروشیمی عسلویه

مهلت دریافت سند: ۹ تير ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری