عنوان: مناقصه عملیات تخلیه، حمل و بارگیری 50000 تن خاک فسفات از کشتی به انبار و کامیون

مهلت دریافت سند: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری