عنوان: تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده در البرز

مهلت دریافت سند: ۱۸ شهريور ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری