اثر محلول پاشی عناصر پرمصرف بر تولیدات کشاورزی

تهیه کنندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

2- دکتر سولماز کاظم علیلو: دکتری علوم خاک، مسئول باشگاه کشاورزان و مسئول روابط عمومی استان آذربایجان غربی

 

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک نمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی