شرکت مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال در جلسه کمیته فنی بازرگانی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم  فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال ‚ در جلسه کمیته فنی بازرگانی اردبیل شرکت نمود .  این جلسه به منظور بررسی فرایند فروش بذر گندم و ارائه راهکارهای مناسب جهت توزیع کامل مانده موجودی سنواتی استاندارد استان اردبیل برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید