تامین کود اوره درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در بهمن ماه سال جاری 68 تن کود اوره به درخواست کارگزاران شهرستان درمیان به انبارهای کارگزاران برای توزیع در بین کشاورزان متقاضی فرستاده شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید