خدمات رسانی به کارگزاران و کشاورزان

خدمات رسانی به کارگزاران و کشاورزانی گلستانی با رعایت اصول بهداشتی و خود مراقبتی

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان  ازاکیپ کشیک نوروزی در شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزخبر داد در حال خدمات رسانی به کارگزاران و کشاورزان هستند  که با رعایت اصول بهداشت و خودمراقبتی انجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید