ودیدئو کنفرانس رابط روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی" خبر نویسی و گزارش رسانه ای" به صورت ویدئو کنفرانس در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی   مدیر  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان  گلستان  با اعلام این خبر گفت: دوره آموزشی" خبر نویسی و گزارش رسانه ای" در روز دوشنبه مورخ26/4/1399از ساعت8/30الی14  از طریق نرم  افزار شوکا به صورت ویدئو کنفرانس به منظور آشنایی رابطین روابط عمومی های شرکت خدمات حمایتی استانهای کشور با ارزشهای خبری و اهمیت آن در تولید خبر و عناصر خبری  برگزا ر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید