عرضه ضد یخ گیاهی در سبد کود های غیر یارانه ای

عرضه ضدیخ گیاهی درسبد کودی غیر یارانه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی استان گلستان بر عرضه  ضدیخ گیاهی در سبد کودی  غیر یارانه ای این شرکت  خبرداد وی تصریح کرد:این ترکیبات حاوی باکتری های جنس تیوباسیلوس، جندین نوع اسیدآمینه و پروتئین می باشد که نقطه انجماد آب را پایین می اوردند. بهتر است که دو روز قبل از بروز سرما استفاده شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید