مشارکت مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در جلسه آنلاین مدیران در ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی آقای مهندس علیرضا قربانی صبح روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری طی مشارکت در کنفرانس ویدئویی آنلاین مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ستاد ضمن استماء گزارش مدیران استانهای مختلف  نسبت به ارائه گزارش از وضعیت استان به مدیر عامل محترم و حاضرین در جلسه اقدام  نمود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید