خرید بیمه نامه انواع سموم دفع آفات نیاتی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری،

با شروع قرارداد شرکت بیمه سامان درخواست صدور چند نوع از سموم دفع آفات نباتی به شرکت مذکور ارسال و بیمه نامه مربوطه صادر گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید