مدیران ستادی

شماره تلفن های مدیران محترم ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

نمابر

آقای مهندس حمید رسولی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

  8 و 88888507

88888509

2

آقای شمس اله ملازاده

عضو هیئت مدیره و معاون امور فنی، توليدی 

 67 و 88780365 

 88791994

3

آقای  علی علیزاده

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

88794941

88781009

4

 آقای تورج منصوری

عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 88873805

84841115

5 آقای علی آقا بازوند مشاور مديرعامل در هماهنگی امور استانها 88873805  

6

آقای علي اصغر سليمي

مدير مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

 0263-2752086 0263-2752066

7

آقای مجيد مجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

88773734

88780434

8

خانم سهيلا  فيضي

دبیر کمیسیون معاملات

88791993

88798345

9

آقاي رضا صفری علی آبادی

مدير امور حقوقی و قراردادها

88776324

88776324

10

آقای رسول فلاح 

 سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی  و مدیر حراست

88770433

88781156

11

آقای حسین زمانی

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل

88780436

88780436

12

آقای سيّد سعيد  ايزدی

سرپرست مديریت طرح و برنامه

88797724

84831246

13

آقای علی مسعودی فر

 مدیر امور تولید بذر و نهال

88798379-88781149

88791994

14

آقای جعفر مسجدی

 مديربازرگانی خارجی

88781131

88798576

15

آقای فیروز هرمزی

مدیر امور توزیع ، حمل و نگهداری

88780369

88780368

16

آقای غلامرضا طریقت

مدیر حسابرسی و بازرسی

88783809

88781085

17

آقای عليرضا خالقی

مشاور معاونت بازرگانی

88794941 88781009

18

آقای محمود خون زر

ذی حساب و مدیر امور مالی

88888511

84831130

19

آقای سيّد اميد  وظيفه دان

مدیرامور اداری

88776327 

88791995

20

آقای عبدالستار  امیدی

مدیرامور ماشین آلات وادوات کشاورزی

88781096

 

21

آقای فرزام  پور رمضان

مدير مجتمع شیمیایی آبیک

0264-5367281

0264-5367287

22

آقای محمد رضا نجار نیارکی

 مدیر امور کود و سم

 88780365

88791994

23 آقای جواد رضايی مشاور معاونت بازرگانی  88781055 84831133
24 آقای فتاح شعبانی مدیر بازاریابی و امورمشتریان 84831024  
    اداره آموزش 84831175 88781066