مدیران اجرایی

محسن علی اکبر نظری
مدیریت حسابرسی و بازرسی
  • نام مدیر : محسن علی اکبر نظری
  • آغاز مسئولیت : شهريور 1399
  • نام مسئول دفتر : عیسی غیاسی
  • نام معاون : فرزاد برارجانی
  • تلفن دفتر : 02188873809
  • فکس دفتر : 02188781085
  • ایمیل : hesabresi@assc.ir
مدیران پیشین

غلامرضا طریقت از آبان 1393 تا شهریور 1399

اکبر غضنفری  از آبان 1392 تا مهر 1393                 

فرهاد برارجانی از بهمن 1391 تا مهر 1392         

محسن علی اکبر نظری از فروردین 1389 تا دی 1391

حسن اسفندیار از دی 1387 تا اسفند 1388

رسول فلاح  از تیر 1387 تا آذر 1387                  

علی اصغر حسن خانی  از اسفند 1386 تا خرداد 1387

علی عجمی از مرداد 1386 تا بهمن 1386

ابراهیم موذنی  از فروردین 1385 تا تیر 1386

محسن علی اکبر نظری از مهر 1382 تا اسفند 1384

محمدکاظم ستوده از مرداد 1379 تا شهریور 1382

محمد رضا حسنی از خرداد 1377 تا تیر 1379

فریدون فرنیا از اردیبهشت 1373 تا اردیبهشت 1377

محمدعلی رخشان منفرد از آبان 1363 تا فروردین 1373

مصطفی دانایی از ازدیبهشت 1361 تا مهر 1363

اصغر حاج حسینعلی از شهریور 1355 تا فروردین 1361

علی محمد حدادتهرانی از اردیبهشت 1354 تا مرداد 1355

آدرس
  • تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه2 واحد3