مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محسن علی اکبر نظری
مدیریت حسابرسی و بازرسی
  • نام مدیر : محسن علی اکبر نظری
  • نام مسئول دفتر : محمدمهدی عطاردی
  • نام معاون : فرزاد برارجانی
  • تلفن دفتر : 02188873809
  • فکس دفتر : 02188781085
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه2 واحد3