مدیریت حسابرسی و بازرسی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : محسن علی اکبر نظری
  • معاون : فرزاد برارجانی
  • تلفن دفتر : 88873809-021
  • فکس دفتر : 88781085-021
  • نام مسئول دفتر : محمدمهدی عطاردی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 2
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1