عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع

اطلاعات تماس

 • نام مدیر : تورج منصوری
 • تلفن دفتر : 88873805-021
 • فکس دفتر : 84831115-021
 • نام مسئول دفتر : پیمان متین زاده

آدرس

 • ستاد : ستاد
 • طبقه : 9
 • واحد : 2
 • استان : تهران
 • آدرس : تهران- خیابان گاندی- خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیتهای مالی شرکت در کلیه زمینه های تنظیم اسناد، رسیدگی و تشخیص حساب، پرداخت هزینه های جاری و عمرانی، نگهداری حسابها، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت تأمین منابع مای موردنیاز.
 • تهیه وتدوین برنامه های عملیاتی میان مدت وبلند مدت برای فعالیت های حوزهء مالی و پشتیبانی براساس جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت
 • نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی در شعب و نمايندگيهاي شرکت از طریق واحدهای ذیربط ستادی
 • نظارت بر وصول درآمدها و انجام هزینه ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریت در خصوص درآمدها و هزینه ها با هماهنگی معاونت‌های مربوطه .
 • برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی تهیه و تنظیم دستورالعملهای لازم در زمینه های امور اداری و مالی و  تدارکاتی و پیشنهاد آنها جهت تائید و تصویب و ابلاغ به واحدها و پیگیری انجام امور .
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات کارگزینی شامل : امور انتصاب، ترفیع، انتقال، جابجائی، بازخرید سنوات خدمت، استعفا، مأموریتها و مرخصی ها، صدور احکام و ابلاغ های مربوطه و سایر امور مربوطه .
 • برنامه ریزی، نظارت و نگهداری نیروی انسانی از قبیل پوششهای بیمه ای، تسهیلات مالی و غیرمالی، امور درمان، خدمات عمومی، رفاهی و ایمنی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل.
 • نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تأمین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
 • برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام راهنمایی و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله  درچارچوب قوانین و مقررات و دستورالعملها .
 • نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات اداری و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد و مدارک در پرونده های پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه و نظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و دستورالعملهای موردعمل .
 • برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها، دستگاهها، ماشین آلات ، تأسیسات، تجهیزات، ابنیه و فضای سبزتنظیفی، نامه رسانی و سایر خدمات موردنیاز شرکت.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهاي مرتبط به حوزه معاونت 
 • برنامه ریزی و نظارت بر مديريت وجوه نقد و اموال 
 • برنامه ریزی و نظارت لازم در جهت تأمین نیازمندیهای شرکت به اثاثيه ، لوازم و تجهیزات اداری.
 • نظارت بر عملیات مناقصه و مزایده و استعلام‌های مربوط به خرید و فروش اقلام و نیازهای تدارکاتی و سیستم انبارداری و نگهداری اموال.
 • برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط  در زمینه مسائل اداری و مالی شرکت و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
 • انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه بررسی اقتصادی و تحلیل هزینه و ارائه همکاریهای لازم از طریق واحدهای مربوطه برای تدوین روشهایی که منجر به سوددهی شرکت میشود.
 • انجام هماهنگی و همکاری با سایر حوزه های شرکت در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با مجریان طرحها به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی .
 • عضویت وفعالیت در کمیته های مرتبط باوظایف حوزه حسب ابلاغ صادره ازسوی مدیرعامل 
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر امور مربوط به مشترکین، درامد و املاک شرکت و ایجاد زمینه افزایش بهره‌وری املاک و دارائیهای شرکت.
 • انجام سایر وظایف محوله درمحدودهءشغل ووظایف حوزهء تحت مدیریت ، معاونت
 • همکاری درتهیه و تدوین خط مشی کیفیت , روشهای اجرایی فرآیندها و فعالیت ها ، اهداف کمی و کیفی , مسئولیت ها  و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت .
 • همکاری درتهیه و تدوین استراتژی ها ، سیاست ها ، شاخص ها ، آرمان ها  و چشم اندازهادر حوزه مربوطه .
 • همکاری در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی، نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان در دوره ی زمانی مشخص .
 • همکاری درتعریف، تصویب و ابلاغ شاخص های ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبودمستمر.
 • پایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت وحصول اطمینان ازانجام آنها طبق مدارک درحوزه مربوطه

 

 

عملکرد

.

برنامه

.