مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

 تورج منصوری
عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع
  • نام مدیر : تورج منصوری
  • نام مسئول دفتر : پیمان متین زاده
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 88873805-021
  • فکس دفتر : 84831115-021
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : خیابان گاندی- خیابان 4 شماره 1
  • طبقه : 9