مدیریت توزیع، حمل و نگهداری

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : فیروز هرمزی
  • معاون : امیدنوروزی ولدی
  • تلفن دفتر : 88780369-021
  • فکس دفتر : 88780368-021
  • نام مسئول دفتر : حبیب اله عباسی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 5
  • واحد : 3و4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

1-  جمع آوری و مطالعه آمار و اطلاعات مربوط به تهیه و تولید بذرونهال و کود سم سراسر کشور

2- برنامه ریزی و پیش بینی انبارهای لازم در نقاط مختلف کشور

3- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به نکهداری صحیح انواع بذر و نهال و کود و سم در انبار

4- بررسی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل یکسان کنترل موجودی در انبارها

5-  برنامه ریزی توزیع به موقع بذرونهال و کودوسم با توجه به شرایط و امکانات واحدها

6- تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل های مربوط به توزیع نهال و بذر و کود و سم به واحدها

7- نظارت و پیگیری دقیق بر امر توزیع به موقع نهال و بذر و کود و سم

8- جمع آوری اطلاعات لازم در مورد پیمانکاران حمل و نقل و وضعیت بنادر و گمرکات

9- برنامه ریزی حمل و نقل کودوسم و بذرونهال، تعیین مبداء حواله و تعیین نوع وسیله نقلیه

10-  برنامه ریزی ورود کالاهای خریداری شده در بنادر مشخص

11-  بررسی نیازهای کود و سم و بذرونهال مناطق تولید به منظور تأمین و ذخیره سازی براساس اطلاعات مربوط به میزان و زمان مصرف آن

12-  انجام اقدامات مربوط به اخذ استعلام جهت حمل کالا از مبادی مورد نظر و کنترل حمل محمولات موضوع حواله های در دست اقدام تا مقصد

13- انعقاد قرارداد حمل با پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنها جهت رعایت مفاد قرارداد

14- تهیه دستورالعمل های لازم جهت ترخیص کالاهای خریداری شده

15- تهیه دستورالعمل ها، بررسی و کنترل کیفی کالاهای خریداری شده قبل از تحویل

16- تهیه دستورالعمل های لازم جهت بررسی صورتجلسات ارسالی و تعیین کسری و خسارات وارده و اعلام به بیمه و دریافت خسارت

17- تهیه دستورالعمل های لازم جهت تهیه و تنظیم اسناد لازم پس از ترخیص کلاا جهت ارسال به واحد مالی

عملکرد

1- با توجه به برنامه ابلاغی وزارت متبوع مبنی بر خرید و توزیع بیش از 2/833/682 تن انواع کودهای شیمیایی، توزیع و حمل میزان 2/109/117 تن از کودهای شیمیایی عملیاتی شده است که 2/90 درصد از برنامه ابلاغی بوده است.

2- عملیات تخلیه و کیسه گیری 10 فروند کشتی در سال 1395 و کیسه گیری بیش از 285000 تن انواع کود شیمیایی

3- انعقاد بیش از 51 فقره قراردادهای حمل و نقل استانی و مبادی

4- توزیع و حمل 45712 تن بذور گندم، کلزا و ...

5- عملیات کیسه گیری 10 فروند کشتی در سال 1395

برنامه

برنامه سال 97-1396

1- حمل و توزیع انواع کود شیمیایی ازته 1/500/00 تن ، فسفاته 525/000 تن و پتاسه 280/000 تن

2- عملیات تخلیه و کیسه گیری 16 فروند کشتی از ابتدای سال 1396 تاکنون، کیسه گیری حدود 500/000 تن انواع کود شیمیایی وارداتی

3- قراردادهای حمل استانی به تعداد 44 فقره

4- قراردادهای حمل مبادی به تعداد 7 فقره

5- خرید پوشش 98 فقره بیمه نامه  که شامل پوشش بیمه دریایی، ابنیه، نهاده های کشاورزی و بیمه مسئولیت مدنی بوده است. (ار ابتدای سال 1396 تا کنون)