مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

فیروز هرمزی
مدیریت توزیع، حمل و نگهداری
  • نام مدیر : فیروز هرمزی
  • نام مسئول دفتر : حبیب اله عباسی
  • نام معاون : امیدنوروزی ولدی
  • تلفن دفتر : 02188780369
  • فکس دفتر : 02188780368
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 5 واحد 3و4