مدیران اجرایی

سیف اله طاهری
مدیریت توزیع، حمل و نگهداری
  • نام مدیر : سیف اله طاهری
  • آغاز مسئولیت : مرداد 1402
  • نام مسئول دفتر : حبیب اله عباسی
  • نام معاون : امیدنوروزی ولدی
  • تلفن دفتر : 02188780369
  • فکس دفتر : 02188780368
  • ایمیل : TRANSPORT@assc.ir
مدیران پیشین

فیروز هرمزی از فروردین 1387 تا تیر 1402

مهدی محتشمی از آبان 1385 تا اسفند 1386

ابوالفضل سیمیاری از اردیبهشت 1379 تا مهر 1385

علی رهبرمهر از تیر  1367 تا فروردین 1379

محمدمسعود ریاضی از آذر 1364 تا خرداد 1367

علی رهبرمهر از مرداد 1362 تا آبان 1364

منوچهر فرهمند از آذر 1355 تا تیر 1362

هوشنگ سمندری از اسفند 1352 تا آبان 1355

جمشید اشرفی از خرداد 1349 تا بهمن 1352

 

آدرس
  • تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 5 واحد 3و4