مدیران اجرایی

گیتی نظری حصاری
مدیر طرح و برنامه
  • نام مدیر : گیتی نظری حصاری
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1398
  • نام مسئول دفتر : مجید یزدان فر
  • نام معاون : اصغر قوچانی، افروزه سیدرضا زاده
  • تلفن دفتر : 02188831143
  • فکس دفتر : 02184831246
  • ایمیل : PLANNING@assc.ir
مدیران پیشین

سید سعید ایزدی از اردیبهشت 1396 تا اسفند 1397

جواد رضائی از شهریور 1393 تا فروردین 1396

محمدرضا دانشور از بهمن 1386 تا مرداد 1393

محمدفخار طوسی از مهر 1385 تا دی 1386

عباس جبل عاملی از فروردین 1380 تا شهریور 1385

میرشمس الدین محسنین از آبان 1374 تا اسفند 1379

منصور رحیمی از تیر 1370 تا مهر 1374

حبیب اله سلیمانزاده از مرداد 1367 تا خرداد 1370

نرسی اتحاد از فروردین 1358 تا تیر 1367

هوشنگ احیا از اردیبهشت 1352 تا اسفند 1357

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران، خیابان گاندی جنوبی کوچه چهارم، پلاک یک،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه 8 واحد 4