مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

گیتی نظری حصاری
مدیر طرح و برنامه
  • نام مدیر : گیتی نظری حصاری
  • نام مسئول دفتر : مجید یزدان فر
  • تلفن دفتر : 02188797725
  • فکس دفتر : 02184831246
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 8 واحد 4