مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

علی مسعودی فر
مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال
  • نام مدیر : علی مسعودی فر
  • نام مسئول دفتر : پاینده
  • نام معاون : بهکام ملکوتی
  • تلفن دفتر : 02188798379
  • فکس دفتر : 02188791994
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 7 واحد 4