مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : علی مسعودی فر
  • معاون : بهکام ملکوتی
  • تلفن دفتر : 88798379-021
  • فکس دفتر : 88791994-021
  • نام مسئول دفتر : .

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 7
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبقه هفتم

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.