مدیران اجرایی

علی مسعودی فر
مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال
  • نام مدیر : علی مسعودی فر
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1392
  • نام مسئول دفتر : حمید پاینده
  • نام معاون : بهکام ملکوتی
  • تلفن دفتر : 02188798379
  • فکس دفتر : 02188791994
  • ایمیل : SEEDS@assc.ir
مدیران پیشین

رسول عطائی از دی 1392 تا مرداد 1393

اکبر غضنفری از دی1385 تا آذر 1392

علی حسن زاده شاهراجی از اردیبهشت 1385 تا آذر 1385

مسعود رئیسی از اردیبهشت 1379 تا فروردین 1385

فرنوش فضلی از فروردین 1374 تا فروردین 1379

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران،خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه 7 واحد 4