مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمدرضانجار نیارکی
مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی
  • نام مدیر : محمدرضانجار نیارکی
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده
  • نام معاون : محمدجمالی- فریدرضا دولکو
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 88780367-021
  • فکس دفتر : 88791994-021
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1
  • طبقه : 7