مدیران اجرایی

محمدرضا نجارنیارکی
مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی
  • نام مدیر : محمدرضا نجارنیارکی
  • آغاز مسئولیت : مهر 1392
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده
  • نام معاون : احمد جمالی معاون امورتولیدو توزیع سم،فریدرضا دولکو معاون امورکود
  • تلفن دفتر : 02188780365
  • فکس دفتر : 02188791994
  • ایمیل : TECHNICAL@assc.ir
مدیران پیشین

شمس اله ملازاده، از فروردین 1385 تا شهریور 1389

علی النقی رحمانپور، از اسفند 1384 تا اسفند 1385

علی محمد قایقچی، از اسفند 1382 تا بهمن 1384

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه 7 واحد 3