مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمدرضا نجارنیارکی
مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی
  • نام مدیر : محمدرضا نجارنیارکی
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده
  • نام معاون : محمدجمالی- فریدرضا دولکو
  • تلفن دفتر : 02188780367
  • فکس دفتر : 02188791994
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 7 واحد 3