مدیریت فنی وبهبودکیفیت کود ومواد دفع آفات گیاهی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : محمدرضانجار نیارکی
  • معاون : محمدجمالی- فریدرضا دولکو
  • تلفن دفتر : 88780367-021
  • فکس دفتر : 88791994-021
  • نام مسئول دفتر : محمدرحیم پاینده

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 7
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

-بررسی و تعیین مواد اولیه و سایر ملزومات مورد نیاز تولید داخلی سموم با همکاری مدیریت بازرگانی داخلی

- کنترل و نظارت بر عملکرد فنی شرکت ها و موسسات طرف قرارداد و پیگیری روند اجرای قراردادهای منعقده

-پیگیری بررسیهای کمی و کیفی انواع سموم دفع آفات نباتی و کود اعم از تولید داخلی و وارداتی از طریق مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

- تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در رابطه با مسائل فنی مرتبط با نهاده های کود و سم.

-نظارت بر اجرای دقیق دستورالعملهای فنی ابلاغیی به استانها در رابطه با نهاده های سم و کود

- بررسی بخشهای فنی شرایط مناقصات، مزایده های برگزار شده توسط شرکت خدمات و قرارداد های منعقده

-جمع آوری و مطالعه آمار و اطلاعات مربوط به سموم موجود در انبارهای شرکت و پیگیری تعیین تکلیف آنها

 

عملکرد

- تهیه و تدوین دستور العمل نظام کنترل و تضمین کیفیت داخلی محصولات کشاورزی .

- تدوین کتابچه توصیه کودی محصولات زراعی که پس از تدوین به استانها و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها ارسال گردید.

- نظارت عالیه بر نحوه اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزید (اعم از تولید داخلی شامل پتروشیمی ها و شرکتهای تولید کننده داخلی و کودهای وارداتی) .

- بررسی و اصلاح یا تکمیل بندهای فنی متن شرایط مناقصات و قراردادهای کودهای یارانه ای و قراردادهای وکالت در فروش انواع کود و سموم

- پیگیری و نظارت بر امور فنی  قراردادهای منعقده 

برنامه

پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل های فنی ابلاغی و در صورت لزوم تهیه و تدوین دستورالعمل ها و مطالب فنی مربوطه و بهبود امور فنی مربوط به نهاده های کود و سم