مدیران اجرایی

حسین زمانی
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
  • نام مدیر : حسین زمانی
  • آغاز مسئولیت : آبان 1396
  • نام مسئول دفتر : فرهاد فتایی
  • نام معاون : سهراب حسینی
  • تلفن دفتر : 02188780436
  • فکس دفتر : 02188780436
  • ایمیل : pr@assc.ir
مدیران پیشین

سهراب حسینی، فروردین 1396 تا مهر 1396

حسن رستم زاد، تیر1394 تا مهر 1394

حسین زمانی، شهریور1393 تا خرداد 1394

علی تقی خانی، تیر1386 تا مرداد 1393

محمدحسن مشکوری، اردی بهشت 1385 تا خرداد 1386

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه 8 واحد 3
  • طبقه : 8