مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : حسین زمانی
  • معاون : سهراب حسینی
  • تلفن دفتر : 02188780436
  • فکس دفتر : 02188780436
  • نام مسئول دفتر : فرهاد فتایی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 8
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1