مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حسین زمانی
مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل
  • نام مدیر : حسین زمانی
  • نام مسئول دفتر : فرهاد فتایی
  • نام معاون : سهراب حسینی
  • تلفن دفتر : 02188780436
  • فکس دفتر : 02188780436
  • ایمیل : info@asssc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه 8 واحد 3
  • طبقه : 8