مدیران اجرایی

حمیدرضا شفیعی
مدیریت حقوقی و دعاوی
  • نام مدیر : حمیدرضا شفیعی
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1401
  • نام مسئول دفتر : یحیی ابراهیمی
  • تلفن دفتر : 02188776324
  • فکس دفتر : 02188776324
  • ایمیل : info@assc.ir
مدیران پیشین

رضاصفری علی آبادی، دی 1394 تا اسفند 1400

عبداله طاهرخانی، شهریور 1387 تا آذر 1394

محمدعلی والیانی، آذر 1385 تا مرداد 1387

زهره ابطحی فروشانی، فروردین 1383 تا آبان 1385

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،طبقه 9 واحد4