مدیریت حقوقی و دعاوی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : حمیدرضاشفیعی
  • تلفن دفتر : 88776324-021
  • فکس دفتر : 88776324-021
  • نام مسئول دفتر : یحیی ابراهیمی

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 9
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.