مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حمیدرضا شفیعی
مدیریت حقوقی و دعاوی
  • نام مدیر : حمیدرضا شفیعی
  • نام مسئول دفتر : یحیی ابراهیمی
  • تلفن دفتر : 02188776324
  • فکس دفتر : 02188776324
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه 9 واحد4