مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمد بحیرایی
مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  • نام مدیر : محمد بحیرایی
  • نام مسئول دفتر : نسرین بدری
  • تلفن دفتر : 02184832011
  • فکس دفتر : 02188781092
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • ستاد :
  • آدرس : تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک طبقه ششم، واحد 4
  • طبقه :