مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : محمد بحیرایی
  • تلفن دفتر : 84832011-021
  • فکس دفتر : 88781092-021
  • نام مسئول دفتر : نسرین بدری

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 6
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پلاک 1

وظایف و اهداف

1ـ توسعه وترویج ماشین های کشاورزی به منظور مکانیزه کردن زراعت درمناطق مناسب کشور با توجه به هدفهاو سیاستهای کلی شرکت .

2ـ تنظیم وانعقاد قرارداد با تولید شرکت کنندگان داخلی واجد صلاحیت به منظور تامین ماشین های کشاورزی ،ادوات وقطعات مورد نیاز بخش کشاورزی بارعایت ضوابط

3-بررسی وشناسایی وجمع آوری اطلاعات کمی وکیفی در مورد منابع تولیدات داخلی ادوات و لوازم یدکی کشاورزی وبازار های جهانی

4ـ تامین نیاز بخش کشاورزی به سیستمهای آبیاری تحت فشاربراساس خط ومشی های تعیین شده و متناسب با نیاز بخش کشاورزی .

5ـ تنظیم وعقد قرارداد قرارداد به منظور انجام گارانتی وخدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی .

6ـ مطالعه و بررسی نشریات ـ بولتنها ومقالات های علمی وفنی به منظور تهیه وتنظیم بروشورها مقالات مفیدبرای ارتقاء سطح علمی کارکنان .

7ـ تجهیزوبه روز رسانی سیستم های فراوری  بذوردرسطح کشورو پیگیری درجهت ارتقاء سطح کمی وکیفی بذور تولیدی با اولویت  کاهش قیمت تمام شده عوامل تولید و صرفه وصلاح شرکت.

8ـ همکاری دربرگزاری نمایشگاه دائمی و موقت ماشین های کشاورزی درسطح کشور

 

عملکرد

- تجهیز و بروز رسانی سامانه های بوجاری با صرف اعتباری بالغ بر 5800 میلیون ریال

-سرویس ونگهداری و تعمیرات سامانه های بوجاریبا اختصاص اعتباری بالغ بر 8320 میلیون ریال

-برنامه ریزی و همکاری کامل با بخش های ستادی واستانی به منظور نظارت مستمر بر عملکرد سامانه های بوجاری در جهت بالا بردن کیفیت بذور استحصالی

-تهیه وتدوین اعتبارات مورد نیاز جهت امور ماشینها وادوات کشاورزی سال زراعی 97

-تهیه و تدوین کتابچه وضعیت سامانه های بوجاری کشور

-تحلیل   عملکرد فنی واقتصادی و آنالیز فنی و هزینه ای عملیات پروسس بذر به تفکیک استانها

-فرآوری 54هزار تن بذر گندم

-فرآوری 4هزار تن بذرجو

-فرآوری 1200تن بذر برنج

-مذاکره با شرکتهای تولید کننده ماشینها وادوات کشاورزی به تعداد 28شرکت معتبر داخلی

- انعقاد قرارداد با 12شرکت تامین کننده ماشین ها وادوات کشاورزی

-دوره آشنائی با ماشین ها وادوات کشاورزی در استان گلستان ومشارکت در کارگاه آموزشی در 10استان کشور

-برگزاری دو دوره آموزشی شناخت ماشین آلات وادوات کشاورزی،بازار یابی و بازرگانی ماشین ها وادوات کشاورزی

-تعیین تکلیف قرادادهای سنواتی

-تعیین تکلیف کالاهای سنواتی موجود در انبارهای شرکت

-تشکیل کار گروه بررسی صلاحیت تامین کنندگان ماشین ها وادوات کشاورزی با حضور مدیریتهای بازرگانی داخلی ،بازاریابی وفروش وامور ماشینها وادوات کشاورزی

- تشکیل کمیته فنی بازرگانی امور ماشینها وادوات کشاورزی وبرگزاری 6 جلسه باتصویب بیش از30مصوبه

-  پیگیری وانجام مقدمات راه اندازی فروش اینترنتی قطعات و لوازم یدکی ماشین ها و ادوات کشاورزی با حضور مدیریتهای طرح وبرنامه ، مالی ، بازاریابی وفروش ،روابط عمومی وامور ماشینها وادوات کشاورزی

-تشکیل شورای سیاست گزاری ماشین ها وادوات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

-تدوین دستورالعمل ها، بخشنامه ها ،شیوه نامه ها وتفاهم نامه های عقد قرارداد وکالتی فروش ماشین ها وادوات کشاورزی

- برنامه ریزی جهت حضور در استانها و شرکت در  12جلسه استانی با حضور معاونت های تولیدات گیاهی و اداره فن آوری ومکانیزه سازمان جهاد کشاورزی درخصوص فرایند وچگونگی استفاده از تسهیلات مرکز توسعه وزارت جهاد کشاورزی

-تهیه و تدوین برنامه فروش ماشینها وادوات کشاورزی استانها در قالب طرح فروش وکالتی

-ساماندهی شبکه توزیع و فروش ماشین ها و ادوات کشاورزی با معرفی و شناسایی مجریان طرح وکالتی از طرف  استانها

 

برنامه

الف- تامین :

 مشارکت در سرمایه گذاری با بخش حصوصی جهت تولید و ساخت ماشینها و ادوات کشاورزی.

 اخذ نمایندگی از برند های معتبر جهت تامین ماشین ها و ادوات کشاورزی.

 ایجاد بانک تامین ماشین ها و ادوات کشاورزی جهت دسترسی آسان بهره برداران به ماشینها و ادوات کشاورزی.

 استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی اسناد بالا دستی جهت تامین ماشینها و ادوات کشاورزی.

ب- توزیع و فروش:

طرح فروش وکالتی ماشین ها وادوات کشاورزی.

ایجاد فروشگاه مجازی عرضه و فروش ماشین ها و ادوات کشاورزی.

راه اندازی فروش اینترنتی قطعات و لوازم یدکی ماشین ها و ادوات کشاورزی.

ساماندهی شبکه توزیع و فروش ماشین ها و ادوات کشاورزی.

ایجاد نمایشگاهها و فروشگاههای دائمی منطقه ای با مشارکت تولید کنندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی و با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود.

ج- خدمات:

بهره برداری حداکثری از ظرفیت سامانه های بوجاری با مشارکت بخش خصوصی

فراهم نمودن زمینه اجرای طرح لیزینگ ماشین ها وادوات کشاورزی.

ایجاد شبکه ارائه خدمات کاربری ماشین ها و ادوات کشاورزی با مشارکت دستگاه های ذیربط.

اجرای طرح مدیریت شبکه تامین خدمات پس از فروش ماشین ها وادوات کشاورزی.