مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

محمد بحیرایی
مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی
  • نام مدیر : محمد بحیرایی
  • نام مسئول دفتر : نسرین بدری
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 84832011-021
  • فکس دفتر : 88781092-021
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : خیابان گاندی کوچه چهارم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پلاک 1
  • طبقه : 6