مدیریت حراست

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : حمیدرضا جاریانی
  • معاون : بهزادقاسمی بختیاروند
  • تلفن دفتر : 84831235-021
  • فکس دفتر : 88770433-021
  • نام مسئول دفتر : سیدمجتبی احراری

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 8
  • واحد : 2
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1