مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حمیدرضا جاریانی
مدیریت حراست
  • نام مدیر : حمیدرضا جاریانی
  • نام مسئول دفتر : سیدمجتبی احراری
  • نام معاون : بهزادقاسمی بختیاروند
  • تلفن دفتر : 02184831235
  • فکس دفتر : 02188770433
  • ایمیل : info@asssc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1 طبقه 8 واحد2