مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

حمیدرضا جاریانی
مدیریت حراست
  • نام مدیر : حمیدرضا جاریانی
  • نام مسئول دفتر : سیدمجتبی احراری
  • نام معاون : بهزادقاسمی بختیاروند
  • نام ستاد : ستاد
  • تلفن دفتر : 84831235-021
  • فکس دفتر : 88770433-021
  • ایمیل : info@asssc.ir
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1
  • طبقه : 8