مدیران اجرایی

سهیلا فیضی
کمیسیون معاملات
  • نام مدیر : سهیلا فیضی
  • آغاز مسئولیت : مرداد 1396
  • نام مسئول دفتر : جعفر عبادی حیدر
  • تلفن دفتر : 02188791993
  • ایمیل : p.committ@asssc.ir
مدیران پیشین

میرسجادسیدمصطفوی، اردی بهشت 1396 تا تیر 1396

علی اصغر سلیمی، مرداد 1390 تا فروردین 1396

مصیب کیکاووسی، شهریور 1385 تا تیر 1390

محمدحسین قراگوزلو، خرداد 1385 تا مرداد 1385

علی محمدی، اسفند 1384 تا اردی بهشت 1385

اسکندر خسروانی، دی 1380 تا بهمن 1384

دریافت رزومه
آدرس
  • تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،طبقه 9 واحدیک
  • طبقه : 9