درباره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تکیه بر نزدیک به یک قرن تجربه اجرائی در زمینه تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی، معتبرترین و شناخته شده ترین برند ایرانی در این حوزه در سطح بین الملل و به پشتوانه شبکه توزیع مویرگی با 3500 کارگزار توزیع نهاده های کشاورزی در سراسر کشور و تامین بموقع و با کیفیت انواع نهاده های مورد نیاز کشاورزی ایران، مورد اعتماد کشاورزان ایرانی و ابزار مطمئن تامین امنیت غذائی برای وزارت جهاد کشاورزی است.