مشاور مدیر عامل

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : فتاح شعبانی
  • تلفن دفتر : 88888507-021
  • فکس دفتر : 88888508-021

آدرس

  • ستاد : مرکز
  • طبقه : 10
  • استان : تهران

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.