مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

نیکوالسادات طباطبائی
مدیر نظارت و ارزشیابی
  • نام مدیر : نیکوالسادات طباطبائی
  • نام مسئول دفتر : شراره صرافی
  • تلفن دفتر : 02188773734
  • ایمیل : info@assc.ir
آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1 طبقه 1 واحد4