مدیران اجرایی

نیکوالسادات طباطبائی
مدیر نظارت و ارزشیابی
  • نام مدیر : نیکوالسادات طباطبائی
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1397
  • نام مسئول دفتر : شراره صرافی
  • تلفن دفتر : 02188773734
  • ایمیل : nezarat.arzyabi@assc.ir
مدیران پیشین

مجیدمجیدزاده، اسفند1391 تا بهمن 1397

سیدابوالفضل قاضی میرسعید، دی 1383 تا خرداد 1385

سیدزکی مصطفوی، اسفند 1382 تا آذر 1383

 

آدرس
  • تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1 طبقه 1 واحد4