مدیران اجرایی

شعله دوازده امامی
مدیر بازرگانی خارجی
  • نام مدیر : شعله دوازده امامی
  • آغاز مسئولیت : مهر 1401
  • نام مسئول دفتر : مالک حبی
  • تلفن دفتر : 02188776325-02188776
  • فکس دفتر : 02188798576
  • ایمیل : FOREIGN.TRADE@assc.ir
مدیران پیشین

جعفر مسجدی فروردین 1396 تا شهریور 1401

حسین زمانی از آذر 1394 تا اسفند 1395

مهناز امینی از مرداد 1387 تا آبان 1394

محمدرضا ملکیان از مهر 1386 تا تیر 1387

نوراله نوربخش از فروردین 1386 تا شهریور 1386

محمدرضا ملکیان از تیر 1376 تا اسفند 1385

محمدرضا پیروزکار از تیر 1367 تا خرداد 1376

آدرس
  • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 6 واحد 4
  • طبقه :