مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

علی علیزاده
عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی
  • نام مدیر : علی علیزاده
  • نام مسئول دفتر : کیوان بیدار
  • تلفن دفتر : 02188794941
  • فکس دفتر : 02188781009
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • آدرس : تهران. خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1
  • طبقه : 4