عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

علی علیزاده
عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی
  • نام مدیر : علی علیزاده
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1395
  • نام مسئول دفتر : یداله جورابلو
  • تلفن دفتر : 02188794941
  • فکس دفتر : 02188781009
  • ایمیل : ALIZADEH@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • ستاد : ستاد
  • تهران. خیابان گاندی،کوچه چهارم،پلاک یک،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه4 واحد2
  • طبقه : 4