مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

غلامرضا طریقت خوب
مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : غلامرضا طریقت خوب
  • نام مسئول دفتر : مجیدیزدان فر
  • تلفن دفتر : 02184831247
  • فکس دفتر : 02184831246
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1 طبقه2 واحد 1