مدیران اجرایی

غلامرضا طریقت خوب
مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : غلامرضا طریقت خوب
  • آغاز مسئولیت : اسفند 1389
  • تلفن دفتر : 02184831247
  • ایمیل : info@assc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • تهران،خیابان گاندی، کوچه چهارم، پلاک یک، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، طبقه2 واحد 1