مدیریت پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : غلامرضا طریقت خوب
  • تلفن دفتر : 84831247-021
  • فکس دفتر : 84831246-021
  • نام مسئول دفتر : مجیدیزدان فر

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 8
  • واحد : 4
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران-خیابان گاندی خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.