ثبت نام

 

کشاورزان عزیز

توجه: نحوه ثبت نام دریافت کودهای شیمیائی یارانه ای

برای ثبت نام دریافت کودهای شیمیائی یارانه ای، به مدیریتهای سازمان جهاد کشاورزی در شهرستان خود یا دفاتری که سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان مشخص نموده اند، مراجعه نمایید.