مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها

اطلاعات تماس

  • نام مدیر : فرزام پوررمضان
  • تلفن دفتر : 84831021-021
  • فکس دفتر : 84831115-021
  • نام مسئول دفتر : پیمان متین زاده

آدرس

  • ستاد : ستاد
  • طبقه : 9
  • واحد : 3
  • استان : تهران
  • آدرس : تهران- خیابان گاندی- خیابان 4 شماره 1

وظایف و اهداف

.

عملکرد

.

برنامه

.