مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

فرزام پوررمضان
مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها
  • نام مدیر : فرزام پوررمضان
  • نام مسئول دفتر : پیمان متین زاده
  • نام معاون : عباس افچنگی
  • تلفن دفتر : 02184831021
  • فکس دفتر : 02184831115
  • ایمیل : info@asssc.ir
دریافت رزومه
آدرس
  • آدرس : تهران- خیابان گاندی- خیابان 4 شماره 1 طبقه 9