مدیران اجرایی

محمود خون زر
ذیحساب و مدیر امور مالی
  • نام مدیر : محمود خون زر
  • آغاز مسئولیت : بهمن 1394
  • نام مسئول دفتر : رضا تحوار/محمد طاهرپرور
  • نام معاون : خانم نیکوالسادات طباطبایی- منظرفریبرزی
  • تلفن دفتر : 02188888511
  • فکس دفتر : 02184831130
  • ایمیل : MALI@assc.ir
مدیران پیشین

محسن علی اکبر نظری، از بهمن 1391 تا دی 1394

مهدی احمدی نژاد، از تیر 1389 تا دی 1391

مهرداد آموزگار، از خرداد 1388 تا خرداد 1389

مهدی احمدی نژاد، از بهمن 1385 تا اردیبهشت 1388

جلیل اسکندری، از اسفند 1382 تا دی 1385

دریافت رزومه
آدرس
  • خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک یک طبقه 2 واحد 4