مدیران اجرایی

سیدمسعود قائمی منتظری
مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
  • نام مدیر : سیدمسعود قائمی منتظری
  • آغاز مسئولیت : فروردين 1398
  • نام مسئول دفتر : امیر ولی زاده
  • نام معاون : معاون فنی منوچهر دستور، معاون اداری محمد رضا لطفی نژاد
  • تلفن دفتر : 02632752086
  • فکس دفتر : 02632752066
  • ایمیل : RESEARCH@assc.ir
مدیران پیشین

اصغر سلیمی، از اردیبهشت 1396 تا اسفند 1397

سید امید وظیفه دان، از اسفند 1394 تا فروردین 1396

سید جواد قطب شریف، از آبان 1394 تا بهمن 1394

سید مسعود قائمی منتظري، از فروردین 1393 تا مهر 1394

حجت اله صعودي، از فروردین 1388 تا اسفند 1392

اکبردادرس، از آذر 1386 تا اسفند 1387

ساسان فضیلی، از مرداد 1385 تا آبان 1386

     سید جواد قطب شریف، از 1377 تا تیر 1385

آدرس
  • ستاد :
  • کرج، جاده محمدشهر، قبل از ریل راه آهن، مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی
  • طبقه :