معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات

اطلاعات تماس

 • نام مدیر : عباس مریدنژاد
 • تلفن دفتر : 88797724-021
 • فکس دفتر : 84831246-021
 • نام مسئول دفتر : مجیدیزدان فر

آدرس

 • ستاد : ستاد
 • طبقه : 8
 • واحد : 4
 • استان : تهران
 • آدرس : تهران خیابان گاندی کوچه 4 پلاک 1

وظایف و اهداف

 1. جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه فعالیت ها و اقدامات انجام شده شرکت جهت تلفیق و تدوین مقدمات برنامه های مربوط به فعالیت های شرکت
 2. تجزیه و تحلیل اطلاعات آمارهای تحصیل شده به منظور بررسی و تشخیص مشکلات مربوط به اجرای طرح ها و برنامه ها
 3. تلفیق برنامه سالیانه مدیریت های مختلف و تنظیم برنامه کلی شرکت براساس خط مشی های ابلاغی
 4. تهیه و ابلاغ خط مشی های تعیین شده شرکت به واحدهای ستادی و استانی
 5. ابلاغ دستورالعمل و ضوابط تهیه و تنظیم بودجه به واحدها و جمع آوری بودجه آن ها
 6. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و انجام اقدامات لازم درجهت تصویب آن
 7. بررسی و تشخیص نیازهای آموزشی سطوح مختلف کارکنان شرکت
 8. برنامه ریزی و فراهم آوردن امکانات تشکیل دوره های آموزشی موردنیاز
 9. مطالعه و بررسی سیستم های رایانه یی شرکت (سخت افزار و نرم افزار) و پی گیری رفع نواقص، مشکلات و تقویت و ارتقاء سیستم ها
 10. مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات و روش های شرکت و پی گیری رفع مشکلات و تغییرات موردنیاز شرکت در مراجع ذی ربط
 11. مطالعه و بررسی تغییرات موردنیاز در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت و اقدامات لازم

 

عملکرد

.

برنامه

.